I dalje loša kvaliteta EU proizvoda u HR?

Evropski parlament dozvolio proizvode dvostruke kvalitete u EU
Nekoliko dana prije evropskih parlamentarnih izbora, iz ljevičarskog kluba zastupnika GUE/NGL, još 17. travnja, evropska javnost je obaviještena kako je evropski parlament odobrio prodaju proizvoda dvostruke kvalitete. Kako navode predstavnici GUE/NGL, većina članova i članica evropskog parlamenta, glasalo je za izmjenu potrošačkog zakona na štetu građana EU. Tom izmjenom potrošačkog zakona, omogućeno je multinacionalnim korporacijama da nastave sa praksom proizvodnje i prodaje artikala niže kvalitete u zemljama istočne i jugoistočne Evrope. Iako je Evropska komisija izmjenu potrošačkog zakonodavstva nazvala “novim dogovorom za potrošače”, zastupnici socijalističko kluba u evropskom parlamentu (GUE/NGL), to smatraju pogrešnom politikom EU koja ugrožava dio zemalja članica EU. – “Novi dogovor za potrošače” ne uspijeva riješiti problem dvojne kvalitete. Umjesto toga on i dalje dopušta tvrtkama da maksimiziraju svoj profit te tako degradiraju Europljane iz srednje, istočne i jugoistočne Evrope. Krajnje je vrijeme da okončamo tu poslovnu praksu u duhu zajedničke i ujedinjene Evrope. – rekao je Martin Schirdewan, član njemačke Die Linke i zastupnik parlamentarnog kluba GUE/NGL. Istog je mišljenja i Martinova kolegica Katerina Konečna iz češke komunističke partije (KSČM) koja je isto u sastavu kluba GUE/NGL. – Prije godinu dana, Evropska komisija obećala nam je kroz riječi predsjednika Junckera i povjerenika Jourova, da će dvojna kvaliteta robe na unutarnjem tržištu EU biti zabranjena. Međutim, rezultat pregovora je suprotan. Nedavnom odlukom, dvojna kvalitete robe na EU tržištu de facto je legalizirana. Stoga je usvojena direktiva šamar za za sve potrošač u zemljama članicama na istoku i jugoistoku Evrope. Nažalost, građani tih država članica ovu će odluku doživjeti vrlo negativno i dodatno će produbiti jaz između istoka i zapada. – zaključila je Konečna. Prema svemu navedenom, u Hrvatsku i druge članice EU, u budućnosti će ponovo stizati brojni proizvodi prehrambene i druge industrije loše kvalitete. To bi se moglo negativno odraziti ne samo na financije nego i zdravlje hrvatskih građana. Na nedavnim EU izborima, parlamentarni evropski klub GUE/NGL (kojeg u Hrvatskoj podržava Radnička fronta), dobio je preko 40 novih članova i članica. (zv)