I ja odvajam

Brojne aktivnosti provode se kako bi došlo do osvješćivanja stanovništva o potrebi očuvanja okoline. Bitno je pritom krenuti od najmlađih, od vrtića i škola  putem  raznih radionica i događanja.

Kako pravilno odvajati otpad pokazali su nedavno na Trgu J.J. Strossmayera u Križevcima učenici škola i vrtićanci. Pritom su pokazali dobro znanje o tome koji otpad ide u koju kantu.

Projekt “I ja odvajam” usmjeren je na stanovnike grada Križevaca i općine Sveti Ivan Žabno sa svrhom podizanja svijesti građana o važnosti izbjegavanja nastanka otpada i njegovog odvojenog sakupljanja.

Osnovni cilj projekta je izgraditi razinu svijesti građana da racionalno postupaju s otpadom što će se postići kroz četiri specifična cilja: sprečavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

U dvadeset mjeseci provođenja projekta provodi se jedanaest različitih aktivnosti koje su usmjerene prema svim građanima, ali i prema pojedinim ciljnim skupinama i to djeci od 3 do 14 godina, mladima od 15 do 18 godina, odgojno-obrazovnim ustanovama i poslovnoj javnosti.

Vrijednost projekta je 547.346,72 kune, a iznos sufinanciranja je 85% odnosno 465.244.71 kuna. Provođenje projekta započelo je 6. lipnja 2018. i traje do 6. veljače 2020. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.