Nastavljena provedba projekta „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“

U okviru provedbe projekta „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“ održan je drugi sastanak Radne skupine za izradu i izvještavanje o provedbi Razvojnog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Tema sastanka bilo je razmatranje Izvještaja o provedenom istraživanju o potrebama, problemima i potencijalima mladih u Koprivničko-križevačkoj županiji. Istraživanje je provedeno na uzorku od 300 osoba u dobi od 15 do 29 godina starosti s područja Koprivničko-križevačke županije po CAPI metodi odnosno kompjuterski podržanim osobnim intervjuom. Navedeno istraživanje bit će temelj za izradu SWOT analize te za daljnje definiranje ciljeva i mjera Razvojnog programa čiju izradu koordinira Razvojna agencija PORA KKŽ.

Osim izrade Programa za mlade, u budućem razdoblju provodit će se aktivnosti direktnog rada s mladima putem različitih tribina, kao i volonterske aktivnosti kojima će predstavnici projektnog partnera, Centra za mlade Križevci diljem srednjih škola Koprivničko-križevačke županije promicati volonterstvo te doprinijeti jačanju uloge mladih u društvu.

Nositelj projekta „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“ je Koprivničko-križevačka županija, a  projektni partner Centar za mlade Križevci. Projekt je odobren u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu. Vrijednost projekta iznosi 98.046,48 kuna, od čega 61.000,00 kuna sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.