Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Zbog nastavka nestabilnog vremena i opasnosti od novih primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis) preporučamo voćarima da redovito obavljaju zaštitu nasada.

Za preventivnu zaštitu, prije kiše ili ako ranija zaštita nije isprana, možete koristiti površinske fungicide na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ciprodinila (Chorus 75 WG) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG,Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG).

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti pripravci Sercadis , Luna expirience, Stroby DF ili Zato 50 WG.

Za kurativnu zaštitu, nakon ostvarene infekcije, preporučamo preventivnom fungicidu dodati

neki od sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Vodite računa o maksimalnom dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari!

U pojedinim je voćnjacima zabilježen porast populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) i nen prijelaz na zelene biljne dijelove. Za zaštitu preporučamo insekticide Movento ili Pirimor 50 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.