Obavijest proizvođačima jabuka, krušaka, koštičavog voća i vinogradarima!

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka!

Količina oborine zabilježena od početka svibnja značajno je viša od višegodišnjeg prosjeka za naše područje, a već je sredinom mjeseca dostignut i broj prosječnih kišnih dana u svibnju.
Kišovito vrijeme s izrazito dugim periodima vlaženja lista omogućuju širenje krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).
S obzirom na veliku količinu kiše i najavljen nastavak nestabilnog vremena preporučamo voćarima da ponove zaštitu nasada.

Za zaštitu jabuka preporučamo kombinaciju sistemičnih i preventivnih fungicida. Od sistemičnih fungicida mogu se koristiti oni na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Od površinski fungicida nakon cvatnje jabuka mogu se koristiti oni na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ciprodinila (Chorus 75 WG) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG,Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG).

Vodite računa o maksimalnom dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari!

Let leptira i odlaganje jaja moljca minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je zbog hladnog i kišnog vremena dosta razvučeno te je potrebno pratiti pojavu ubušivanja i ponoviti zaštitu. Pri pojavi prvih mina za suzbijanje minera preporučamo insekticide Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Kraft 18 EC ili Vertimec 018EC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Obavijest proizvođačima koštičavog voća!

Količina oborine zabilježena od početka svibnja značajno je viša od višegodišnjeg prosjeka za naše područje, a već je sredinom mjeseca dostignut i broj prosječnih kišnih dana u svibnju.
Kišovito vrijeme s izrazito dugim periodima vlaženja lista omogućuju širenje bolesti lista u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). na koštičavom voću (osim višnje!) mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor), na trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG, a na višnji i marelici dozvolu ima Merpan 80 WDG.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti Chromodin S-65, Topsin M 500 SC i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.

Za zaštitu plodova trešanja od truleži (Monilinia spp.) u fazi dozrijevanja birajte fungicide kratke karence kao što su Luna Expirience, Indar 5 EW, Teldor SC 500 (karenca 3 dana).

Steperature tla viša od 5°C mjerena na dubini 5 cm dosegla je 430°C te tijekom sredine sunčanih dana s temperaturom iznad 16° očekujemo let i odlaganje jaja trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Preporučamo voćarima da prate njihovu brojnost iz pomoć žutih ljepljivih ploča kako bi pravovremeno obavili zaštitu.

Prilikom zaštite ranijih sorata trešnje vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Obavijest vinogradarima!

Količina oborine zabilježena od početka svibnja značajno je viša od višegodišnjeg prosjeka za naše područje, a već je sredinom mjeseca dostignut i broj prosječnih kišnih dana u svibnju.
Kišovito vrijeme s izrazito dugim periodima vlaženja lista omogućuju uvjete za nove primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola). U navedenom su razdoblju ostvareni i povoljni uvjeti za infekcije uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola), a također je i vrlo visok rizik od razvoja ranog botritisa vinove loze (Botrytis cinerea). Zbog značajnog pada temperature, u odnosu na drugu polovicu travnja, usporen je porast vinove loze.

Prognostičari i u narednim danima najavljuju nestabilno vrijeme.

U ovakvim uvjetima za zaštitu vinove loze od crne pjegavosti i plamenjače za zaštitu preporučamo pripravke Mikal Flash, Mikal Premium F, Antracol Combi ili Curzate F. Folpet u pripravcima Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F smanjit će mogućnost razvoja ranog botritisa vinove loze.

Navedenim pripravcima poželjno je dodati i fungicid za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) kao što su Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl..

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan