Obavijest proizvođačima ozimih žitarica!

Pregledom usjeva pšenice na terenu utvrđeno je da će u narednom tjednu u većini slučajeva početi klasanje.

U fazi početka cvatnje pšenice treba obaviti posljednju zaštitu kako bi se zaštitio klas od bolesti klasa (Fusarium i Microdochium) pogotovo u ovako kišnim uvjetima , a moguća je pojava i drugih bolesti koje se mogu javiti na klasu ( Septoria nodorum, Puccinia spp, Blumeria spp.).

Porastom temperature moguće je očekivati i veću pojavu ličinki crvenog žitnog balca (Oulema melanopus) i lisnih ušiju pa je potrebno provjeriti usjeve prije tretiranja protiv bolesti i prema potrebi kombinirati tretmane.

U posljednjem tretmanu preporuka je dodati i folijarnu prihranu i biostimulatore koji će pomoći kod temperaturnih stresova.

Preporuka je da se kod zadnjeg tretmana utroši 350 do 450 litara škropiva po ha uz dodatak okvašivaća.

Neki od fungicida za završni tretman pšenice: Ascra Xpro, Elatus Era, Opera Max, Yamato, Zamir, Topsin M 500 i dr.

Neki od dozvoljenih insekticida : Karate Zeon, Fastac 10EC, Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Proteus, Biscaya i dr.

Pregledom usjeva pšenoraži koji do sada nisu tretirani protiv bolesti uočeni su simptomi žute hrđe ( Puccinia striiformis) pa treba što prije obaviti tretiranje jednim od fungicida: Priaxor, Ascra Xpro, Elatus Era, Yamato i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Sanja Vuković dipl.ing.agr.