Osnovna škola Ljudevita Modeca partner je u projektu Mali humanitarko

Projekt ‘Mali humanitarko’ odobren je u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na temelju provedenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije’ i Odlukom o financiranju projekata Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ugovor je potpisan 4. 3. 2019. u Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost projekta je 556.686,57 kuna od čega 57.517,07 kuna financira Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije. Trajanje projekta je ugovoreno na 24 mjeseca, počevši od 5. 3. 2019. do 4. 3. 2021. godine.

Nositelj projekta je Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije.

Projektni partneri su Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, Gradsko društvo Crvenog križa Križevci i Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac te Osnovna škola Koprivnički Ivanec, Osnovna škola Ljudevita Modeca, Križevci i Osnovna škola Molve.

Ciljevi projekta

Osnaživanje partnerstva Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije sa školama te lokalnom i regionalnom zajednicom u podizanju svijesti o održivom razvoju.

Povećati ulogu Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja djece i mladih u području održivog razvoja Koprivničko-križevačke županije i osmisliti metodiku provedbe sata za humanost u sklopu građanskog odgoja kojim će se učenici odgajati i educirati o važnosti humanitarnog pomaganja i volontiranja.

Aktivnosti projekta

U sklopu projekta u planu su mnoge aktivnosti usmjerene na provođenje edukacija učenicima o humanosti i volonterstvu, a jedna od njih je i posjet djelatnika, partnera i suradnika u projektu ‘Mali humanitarko’ Gradskom društvu Crvenog križa Rovinj kako bi upoznali njihov rad i djelovanje na području humanitarnog rada i volonterstva. U suradnji Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, stručnog suradnika i voditelja projekta, djelatnika gradskih društava Crvenog križa Koprivnica, Križevci i Đurđevac, vanjskih stručnih suradnika i učitelja/mentora ‘Malog humanitarka’, provest će se radionica na kojoj će se osmisliti sadržaj i izgled brošure za promociju humanitarnog pomaganja te edukativni materijali za provedbu sata odgoja za humanost u sklopu građanskog odgoja. Nakon izrade kompletnog sadržaja i svih potrebnih materijala novozaposlena osoba u projektu, na radnom mjestu stručni suradnik/koordinator projekta, obilazit će partnerske te sve osnovne i područne škole na području Koprivničko-križevačke županije, gdje će učenike petih razreda osnovnih škola, ukupno više od 50 razrednih odjeljenja, učiti o humanitarnom pomaganju i volonterstvu.

U partnerskim osnovnim školama osnovat će se učeničke skupine sa po 5 učenika za koje će se organizirati edukacije o povijesti, djelatnostima i aktivnostima Crvenog križa te o aktualnim temama kao što su opasnost na mrežnim stranicama, trgovanje ljudima, diskriminacija drugih i drugačijih, a organizirat će se i posjet Edukacijskom centru Crvenog križa u Zagrebu. Svakoj školi nabaviti će se po jedno prijenosno računalo i jedan fotoaparat kako bi mogli voditi evidenciju i foto dokumentirati sve provedene aktivnosti.

Nakon što se oforme učeničke skupine u školama, organizirat će se škola ‘Malog humanitarka’ na Pagu u trajanju od 5 dana, gdje će 15 učenika iz tri partnerske osnovne škole, njihovi mentori, 3 zaposlenika iz gradskih društava Crvenog križa Koprivnica, Križevci i Đurđevac, voditelj projekta i koordinator, proći edukaciju o Crvenom križu kao svjetskoj humanitarnoj organizaciji, doznati više o pravima djece, važnosti dobrovoljnog rada, mogućnosti ekoloških humanitarnih akcija te o održivom razvoju.

U sklopu projekta nabavit će se i službeno vozilo za provedbu aktivnosti i edukacije učenika svih petih razreda na području Koprivničko-križevačke županije i triju gradova, obilazak partnera u sklopu projektnih aktivnosti, te za prijevoz prikupljenih donacija iz škola u socijalne samoposluge. Učenici će biti educirani o tome što je točno humanitarno pomaganje i humanitarna pomoć, na koji način i što se sve može prikupljati, zašto je bitno prijaviti sve humanitarne akcije, odnosno o značaju humanitarnog pomaganja te o važnosti volonterstva općenito.