Danas imendan slave Ruža i Borna!

Borna
Postoje dva tumačenja ovog imena. Po prvom rasprostranjenom tumačenju, porijeklo imena Borna je perzijsko, a znači mladolik, mlad. Danas je ovo ime rasprostranjeno u Iranu. U Hrvatskoj je ime prisutno od 9. stoljeća. Borna je bio knez Primorske Hrvatske, koji je područjima Dalmacije i Liburnije, kao i Gacke, vladao od otprilike 810. do 821. Po drugom tumačenju ovo ime je, kao i ime Boris, Borislav, Borko itd. slavenskog porijekla izvedeno od glagola “boriti se”.

Ruža
“Ruža je realistična, uljudna, žestoka i ambiciozna osoba.”
Ime Ruža dolazi od imenice ruža. Ruža je nastalo od latinske riječi rosa što znači cvijet, ruža. Oblik ovog imena je Ružica i Ruška.