Danas imendan slavi Petar!

Ime grčkog porijekla izvedeno od riječi “petros” ( grčki πέτρος ) i znači “kamen”, “stijena”, pa je značenje imena “nepokolebljiv, odlučan i postojan kao stijena”. Ime je jednog od dvanaestorice Hristovih apostola. Ime Petar je u raznim varijantama popularno širom hrišćanskog svijeta od davnina do danas. Na prostoru Hrvatske, Srbije, Makedonije i BiH se ovo ime posljednjih godina nalazi na vrhu lista najpopularnijih imena za dječake.U Njemačkoj je ime u varijanti “Peter” je najčešće davano ime u posljednjih 120 godina, ali mu je popularnost pala od 1990. godine.