Obavijest vinogradarima!

Tijekom mjeseca svibnja do današnjeg dana na području cijele naše županije palo je više od 180 litara kiše što je više nego dvostruki višegodišnji prosječni iznos za naše područje. Ekstremno kišoviti svibanj omogućio je razvoj svih najznačajnijih bolesti vinove loze, a niske svibanjske temperature usporile su rast i razvoj mladica vinove loze i odgodile početak cvatnje. U takvim je uvjetima zaštitu potrebno obavljati svakih 8-12 dana, ovisno o odabranom pripravku i količini kiše od posljednje zaštite. Pri odabiru zaštitnog sredstva prednost dajte onima koji uz plamenjaču daju zaštitu i od sive plijesni, crne pjegavosti ili crvene paleži vinove loze.

Uvjeti za prvu primarnu infekciju plamenjačom vinove loze (Plasmoparas viticola) ostvareni su u razdoblju od 5.-7. svibnja, a nove su infekcije ostvarene 10. i 13. svibnja. Inkubacijsko razdoblje navedenih infekcija isteklo je proteklog tjedna te u lošije štićenim vinogradima možemo očekivati pojavu simptoma u vidu uljnih pjega na licu lista.

Osim za razvoj plamenjače, ovogodišnji je svibanj izuzetno povoljan za ranu pojavu sive plijesni pa smo već sredinom svibnja u nekim vinogradima nalazili simptome plijesni na listovima.

Zbog izuzetno povoljnih uvjeta za širenje bolesti i čestih i obilnih kiša koje ispiru kontaktna zaštitna sredstva potrebno je redovito obavljati zaštitu.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze preporučamo pripravke Mikal Flash, Mikal Premium F, Antracol Combi, Curzate F, Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl.

Kišovito razdoblje povoljno je za razvoj biljnih bolesti, no manje je povoljno razvoju štetnih kukaca. Iako smo početak leta leptira pepeljastog grozdovog moljca zabilježili još u drugoj polovici travnja, hladan i kišoviti svibanj nije odgovarao letu, kopulaciji i odlaganju jaja navedenog štetnika te su ovogodišnji ulovi uglavnom značajno ispod kritičnog broja.

S početkom cvatnje vinove loze očekujemo i masovniju pojavu ličinki američkog cvrčka vektora zlatne žutice vinove loze. Optimalni rokovi njegovog suzbijanja biti će objavljeni u nekoj od narednih preporuka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.