Održana konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Križevaca

U srijedu, 12.lipnja 2019. održana je konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne
manjine Grada Križevaca. Sjednici je prisustvovalo 12 od 15 izabranih vijećnika.
Gradonačelnik Mario Rajn, na početku je, čestitajući im na izboru, pozdravio sve
nazočne, naglasivši kako je Grad tu da im bude partner i pruži podršku u radu te da su im
vrata njegovog ureda uvijek otvorena.
U novi saziv Vijeća srpske nacionalne manjine izabrani su: Jovo Manojlović, Pero
Carević, Stojan Vitanović, Zoran Vitanović, Jovo Gojković, Miloš Miletić, Jovo Vitanović,
Dušan Đuričić, Sreto Kos, Goranka Manojlović, Izvorinka Milinčić, Milan Kajganić, Bosiljka
Rakić, Radmila Tišma-Miljanović i Zvezdana Ratković.
Za predsjednicu je izabrana Goranka Manojlović, dok je zamjenik Sreto Kos.
Sjednici je prisustvovao i pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport,
socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam – Sandro Novosel.