Okrugli stol “Nasilje u obitelji – izazovi u svakodnevnoj praksi”

Udruga HERA Križevci sudjelovala na okruglom stolu u organizaciji Policijske akademije

Križevci, 14.06.2019. – U utorak, 11. lipnja, na Policijskoj akademiji, Visokoj policijskoj
školi održan je okrugli stol na temu „Nasilje u obitelji – svakodnevni izazovi u praksi“.
U uvodnim izlaganjima prisutnima, među kojima su bili predstavnici svih policijskih uprava
na području RH, znanstvenici i stručnjaci koji se bave problematikom nasilja u obitelji te
predstavnici organizacija civilnog društva, obratili su se Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za
ravnopravnost spolova, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada
Murganić, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković te ministar unutarnjih poslova Davor
Božinović.
Poseban naglasak u uvodnom dijelu panela stavljen je na međuresornu suradnju u borbi protiv
obiteljskog nasilja te na potrebu kontinuiranih skupova, konferencija i edukacija kako bi se ta
suradnja dodatno osnaživala s ciljem učinkovitije zaštite žena žrtava nasilja.
U drugom dijelu panela s kratkim izlaganjima predstavilo se 6 stručnjaka/kinja, a naglasak
drugog dijela stavljen je na problem dvostrukog uhićenja odnosno prijavljivanja i počinitelja
nasilja ali i žrtve.
Panelisti drugog dijela okruglog stola bili su prof. dr. sc. Elizabeta Ivčević Karas s Pravnog
fakulteta u Zagrebu, doc. Dr. sc. Marin Bonačić također s Pravnog fakulteta, Anita Matijević,
policijska službenica MUP-a, Albina Tisanić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika,
Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda te Željka Barić, voditeljica
Doma za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ iz Zagreba.
Moderatorica okruglog stola bila je dr. sc. Davorka Martinjak iz Ravnateljstva policije.
Na okruglom stolu sudjelovala je i predstavnica HERE Marina Švagelj Jažić.
Panelisti su iznijeli svoja iskustva vezana uz problematiku dvostrukog prijavljivanja i žrtve i
počinitelja nasilja, a spomenuta je i potreba posvećivanja veće pažnje pojedinačnoj procjeni
žrtve. Budući da su policijski službenici/e u pravilu prvi koji se susreću s prijavom nasilja u
obitelji, potrebno je ulagati dodatne napore kako bi ih se kroz kontinuirane edukacije osnažilo
i osposobilo da bolje procjene situaciju u tom prvom kontaktu, da naprave kvalitetnu procjenu
žrtve i njezinih potreba te da na licu mjesta budu u mogućnosti identificirati tzv. primarnog
agresora.
Neki od zaključaka koji su doneseni nakon izlaganja panelista te rasprave koja je uslijedila
nakon su potreba za dodatnim jačanjem međuresorne suradnje u svrhu borbe protiv
obiteljskog nasilja, kontinuirana edukacija svih uključenih u pružanje pomoći i podrške
žrtvama nasilja te osvještavanje javnosti o toj problematici kako bismo uistinu postali društvo
s nultom tolerancijom na nasilje.