UN je 1983. godine, 4. lipnja proglasio Međunarodnim danom djece žrtava nasilja.

Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije obilježava se svake godine 4.
lipnja, kako bismo se podsjetili da mnoga djeca pate zbog različitih oblika
zlostavljanja. Taj dan također naglašava važnost zaštite prava djece i
međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom.
Danas 04. lipnja, se u svijetu obilježava Međunarodni dan djece žrtava nasilja.
Podsjetimo se da mnoga djeca pate zbog različitih vidova zlostavljanja. Potrebno
je senzibilirati javnost o potrebi zaštite djece od nasilja i raznih oblika
diskriminacije.
Nasilje često zna biti i prikriveno i događa se ne samo u obitelji, već i u školama i
na dječjim igralištima. Nasilje nad djecom javlja se u različitim oblicima –
zanemarivanje djeteta, fizičko zlostavljanje, psihičko nasilje, seksualno
iskorištavanje, nasilje putem interneta, pri čemu je veliki problem što se ono često
ne prepoznaje na vrijeme pa izostaje odgovarajuća reakcija nadležnih, kako u
dijelu podrške i pomoći djetetu tako i u dijelu utvrđivanja odgovornosti počinitelja.
U javnosti se pridaje velika pažnja zločinima počinjenim nad djecom, a
istovremeno se javnost treba više senzibilizirati na ono svakodnevno, prikriveno
nasilje koje se događa u obitelji, na školskom igralištu ili na internetu.