Danas imendan slave osobe imena Lucija!

Dan svete Lucije obilježava se 13. prosinca i tada se sije pšenica, simbol života u kršćanstvu. Sveta Lucija zaštitnica je vida, odnosno slijepih (tjelesno i duhovno) te ratara, lađara, staklara, krojača, tkalaca, pisara, vratara i kovača, a ime Lucija i danas je među najpopularnijima u Hrvatskoj

Na dan svete Lucije 13. prosinca Lucije slave svoj imendan, a ovo nježno tradicionalno ime u posljednje vrijeme doživljava renesansu te ga mnogi roditelji u Hrvatskoj opet rado biraju za svoje djevojčice.

Ime Lucija dolazi od latinske imenice lux (u genitivu lucis), a znači ‘svjetlost, sjaj, jasnoća’. U prošlosti se to ime često davalo djeci rođenoj u rano jutro, sa svitanjem dana, kada se ponovno “rađa” i Sunčeva svjetlost.

Izvor: Knjiga imena, Foto: š.v