Ministarstvo poljoprivrede organizira Dane poljoprivrede, ribarstva i šumarstva

Ministarstvo poljoprivrede organizira Dane poljoprivrede, ribarstva i šumarstva 19. i 20.
prosinca 2019. godine u Sv. Martinu na Muri. Teme dvodnevne konferencije su
financiranje poljoprivrede i ruralnog razvoja do 2027., strateška vizija razvoja
poljoprivrede i ribarstva te digitalizacija sustava.
Na konferenciju su pozvani dionici u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i ruralnom
prostoru, koji će raspravljati o budućnosti hrvatske poljoprivrede, zelenim tehnologijama i
pametnim selima, a doznat će i odgovore na pitanja kako će digitalizacija državnih
usluga pomoći poljoprivrednicima, kako zaštiti riblji fond i modernizirati ribarsku
infrastrukturu te što su prioriteti hrvatskog predsjedanja EU u području poljoprivrede.
Prije godinu dana Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je proces izrade sveobuhvatne
strategije poljoprivrede, prvenstveno s ciljem stvaranja podloge za zaustavljanje
negativnih trendova u hrvatskoj poljoprivredi. Provedena je dubinska analiza stanja u
poljoprivredi – analizirani su sektorski podaci i ključni vanjski čimbenici koji utječu na
poljoprivredu i ruralni prostor. U izradi su sudjelovali poljoprivrednici, ribari, sektorska
udruženja, institucije, stručnjaci i predstavnici akademske zajednice.
Aktivnosti predviđene strategijom bave se primarno dugoročnim pitanjima održivosti i
unaprjeđenja poljoprivredno prehrambenog sektora, ali i kratkoročnim intervencijama
ovisno o rezultatima provedenih analiza. Strategijom ćemo stvoriti podlogu za smjer
razvoja hrvatske poljoprivrede u narednom desetljeću u sinergiji sa strateškim i
operativnim dokumentima koji do sada nisu postojali, s ciljem transformacije hrvatske
poljoprivrede i boljeg života na selu. Strategija će biti podloga za programiranje
Nacionalnog strateškog plana za Zajedničku poljoprivrednu politiku 2021.-2027., kojeg
će Ministarstvo poljoprivrede izraditi po završetku pregovora o sljedećem programskom
razdoblju na razini EU. Hrvatska od iduće godine predsjeda Europskom unijom. U
agrarnoj politici bit će moderator svih važnih rasprava koje se tiču poljoprivrede,
šumarstva, ruralnog razvoj. Prioritet hrvatskog predsjedanja bit će rasprava o
reformskom paketu Zajedničke poljoprivredne politike koja doživljava strukturne
promjene.