Povećanje roditeljskih naknada na 5.654 kune korak prema potpunom delimitiranju

U Banskim dvorima održana je 197. sjednica Vlade. Na otvorenom dijelu sjednice raspravljeno je 17 točki dnevnog reda, među kojima Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, Konačni prijedlog zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. te Odluka o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva obrane za potrebe opremanja Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk.

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedković izvijestila je da se predlaže povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje, sa 120 posto proračunske osnovice mjesečno (dosadašnjeg limita od 3.991,20 kuna) na 170 posto proračunske osnovice, odnosno 5.654,20 kuna.

Također, kazala je ministrica, povećava se maksimalni iznos naknade plaće na 170 posto proračunske osnovice u slučaju korištenja prava na roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta zaposlene ili samozaposlene majke u trajanju od tri mjeseca.

Izmjenama zakona skraćuje se i razdoblje trajanja prethodnog osiguranja zaposlenog ili samozaposlenog roditelja. Tako se umjesto 12 mjeseci neprekidno predlaže 9 mjeseci staža, odnosno umjesto 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine predlaže se 12 mjeseci.

Ministrica je podsjetila da bi izmjene Zakona na snagu trebale stupiti 1. travnja 2020. godine.

“Ovo povećanje predstavlja značajan iskorak s obzirom da se u mandatu ove Vlade iznos rodiljnih naknada po drugi put povećava za vrijeme korištenja ovih drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta”, naglasila je Bedeković.

Ministrica je podsjetila i da je iznos rodiljnih naknada prije 2017. godine iznosio 2.328 kuna, što je rast za više od tri tisuće kuna u mandatu ove Vlade, s obzirom na iznos naknade od 5.654 kune.

“Ovo je korak prema potpunom delimitiranju, a u ovom smo se trenutku vodili ravnotežom i održivošću proračuna odnosno politikom odgovornog upravljanja javnim financijama”, izjavila ministrica Bedeković uoči sjednice Vlade.

Poboljšanje patentne zaštite

Državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Branka Ramljak predstavila je Konačni prijedlog zakona o patentu, kojim se unaprjeđuje sustav zaštite izuma u Republici Hrvatskoj.

Umjesto dosadašnjeg koncepta konsenzualnog patenta, kao alternative standardnoj zaštiti izuma patentom, predlaže se uvođenje novoga koncepta registracijskog prava kojim će biti moguće zaštiti izum jednostavnijim i kraćim registracijskim postupkom – uporabnim modelom, uobičajenim za tu vrstu prava.

Predlaže se i uvođenje prethodnog pretraživanja stanja tehnike i preliminarnog mišljenja o patentibilnosti izuma u ranoj fazi postupka za priznanje patenta.

Uvode se i pravne pretpostavke za uspostavu suradnje između Europskog patentnog ureda i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV), a namjera je osigurati visoku razinu kvalitete patentne zaštite i u područjima najnovijih i visokih tehnologija od posebnog strateškog interesa za Republiku Hrvatsku.

Obeštećenje 566 radnika Plobesta zbog izloženosti azbestu

Vlada je Saboru uputila i Konačni prijedlog zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d, kojim bi se osiguralo obeštećenje 566 radnika zbog višegodišnje izloženosti azbestu, a koji su u razdoblju od 8. listopada 1991. godine do 21. listopada 2002. bili zaposleni u trgovačkom društvu Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju iz Ploča.

Radnicima će se isplatiti svota obeštećenja obročno, kroz tri godine, na način da se u tri godine, počevši od iduće, isplati iznos od po 73 tisuće kuna godišnje, odnosno ukupno 219 tisuća kuna po radniku koji je u tvrtkama radio najmanje 5 godina.

Za provedbu Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstava u proračunu jer obvezu osiguranja sredstava za isplatu obeštećenja kao i obvezu isplate preuzima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Smjernice politike državnih potpora

Vlada je donijela i Smjernice politike državnih potpora za razdoblje 2020. – 2022., koje se odnose samo na državne potpore industriji i uslugama, a ne na državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu. Njima se trebaju voditi davatelji državnih potpora osim davatelja državnih potpora jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, jer imaju svoje proračune, pri planiranju i izradi novih prijedloga državnih potpora.

Kao najpoželjnije ističu se državne potpore horizontalne prirode i to u skladu s praksom EU, za istraživanje, razvoj i inovacije, zaštitu okoliša, usavršavanje, zapošljavanje te ulaganja, posebno u obliku regionalnih potpora.

Davatelji državnih potpora upućuju se planirati dodjelu državnih potpora na temelju programa državnih potpora.

Opremanje Hrvatske vojske helikopterima Black Hawk

Vlada je donijela i Odluku o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva obrane za potrebe opremanja Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk. Također, dana je suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2021. do 2026. godine za opremanje Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk.

Ovom Odlukom Ministarstvo obrane predlaže pribavljanje nefinancijske imovine za potrebe opremanja Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk, koje će se realizirati od 2021. do 2026. godine.

Odbor za obranu Hrvatskoga sabora dao je 2. prosinca pozitivno mišljenje vezano za prihvaćanje navedene donacije, proces nabave logističke podrške i obuke, kao i kupnju dva nova helikoptera UH-60M Black Hawk.

Od ukupne vrijednosti opremanja helikopterima koja iznosi 1,167 milijardu kuna, vrijednost donacije je 360,64 milijuna kuna i u cijelosti je podmiruje SAD, a preostali iznos od ukupno 807,23 milijuna kuna osigurava se u proračunu (na razdjelu Ministarstva obrane) u razdoblju od 2021. do 2026. godine.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević istaknuo je da je nabavka helikoptera dobila jednoglasnu potporu nadležnog saborskog odbora – i pozicije i opozicije.

“Helikopter ‘Crni jastreb’ je moćno sredstvo koje bi nam služilo za ispunjenje sve tri misije HV-a – zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama i pomoć civilnim institucijama i drugim tijelima”, naglasio je Krstičević.

Izvor: Vlada/Hina