Sudjelujte i vi – otvorene prijave za Nagradu ‘Luka Ritz’

Otvoren je javni poziv za dodjelu Nagrade ‘Luka Ritz’. Nagrada se dijeli svake godine od 2009. za postignuća učenika u promicanju tolerancije, humanoga i nenasilnoga ponašanja te pozitivnoga odnosa među učenicima i odraslim osobama. Dodjeljuje se jednom učeniku osnovne škole i jednom učeniku srednje škole, a sve osnovne i srednje škole te učenički domovi pozvani su da dostave svoje prijedloge.

U prijedlogu za dodjelu Nagrade potrebno je navesti osobne podatke predloženog učenika i podatke o školi/učeničkom domu (ime i prezime, razred koji pohađa, naziv i adresu škole koju pohađa, odnosno naziv i adresu učeničkog doma u kojem je smješten); podatke o predlagatelju (naziv i adresa ustanove, odgovorne osobe, podatke o tijelu koje je donijelo odluke – vijeće učenika, razredno ili učiteljsko/nastavničko vijeće); obrazloženje prijedloga u kojem, uz ostalo, treba navesti ispunjava li i na koji način predloženi učenik kriterije koji se nalaze ovdje.

U obrazloženju prijedloga potrebno je navesti na koji način i koliko je učenik angažiran, od čega se sastoji njegov doprinos, a uz prijedlog za dodjelu Nagrade potrebno je priložiti potvrdu o upisu u školu i/ili smještaju u učenički dom.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku i zatvorenoj omotnici najkasnije do 3. travnja 2020. godine na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb,
s naznakom Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za šk. g. 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Foto: srednja.hr