Obavijest o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske KLASA:320-02/22-01/0037, URBROJ: 2137-2-04/1-22-8 koji je završio 28.12.2022. godine održati 6. veljače 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Križevaca, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12.