Održana predavanja o recikliranju i utjecaju akumulacije otpada na lokalnu zajednicu u sklopu EU projekta RUKe

U sjedištu Udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Maslačak“ Križevci u Križevcima u četvrtak i petak 9. i 10. veljače 2023. održana su dva predavanja o recikliranju i utjecaju akumulacije otpada na lokalnu zajednicu u sklopu EU projekta RUKe (Recikliram, Učim, Kreiram).


Predavanja je u trajanju od 45 minuta održala je Dijana Mijač Dretar uz volonterku Nikolinu Stipić. Polaznici su naučili o prednostima recikliranja i štetnostima nerecikliranja u teoriji prvi dan, a drugi dan su i sami pokušali reciklirati na zabavan i praktičan način.


Radionici su prisustvovali zaposlenici Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce” kao nositelja projekta te članovi i zaposlenici Udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Maslačak“ Križevci, Udruge P.O.I.N.T i Pučkog otvorenog učilišta Križevci kao projektnih partnera. Održana predavanja dio su aktivnosti u sklopu projektnog elementa „ Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva”.


Stajališta izložena u ovom priopćenju isključiva su odgovornost Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce” i ni na koji se način ne smatra da odražavaju stajališta Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva partnera.