U Svetom Ivanu Žabnu organizirano čišćenje šuma i puteva na četiri lokacije

U Svetom Ivanu Žabnu je u povodu Dana planeta Zemlje organizirano čišćenje šuma i puteva na četiri lokacije. Više o akciji rekao nam je općinski načelnik Nenad Bošnjak.

-S obzirom da je danas Dan planeta Zemlje koji se obilježava uz razne akcije čišćenja prirode, tako je i u Općini Sveti Ivan Žabno organizirana hvalevrijedna akcija sa svim udrugama s područja Općine. Tu su dobrovovoljna vatrogasna društva, lovačke udruge, kulturno-umjetnička društva, udruge žena, sportske udruge, djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Ivan Žabno, dječjeg vrtića i kompletno Komunalno poduzeće Park s tehnikom i opremom za odvoz otpada.

Hvala svima koji su sudjelovali u akciji čišćenja na četiri lokacije, u Cirkveni, Svetom Petru Čvrstecu, Tremi i u Svetom Ivanu Žabnu uz DC 22 prema Križevcima. Čistile su se okolne šume i prilazni putevi, a sakupljene su ogromne količine otpada, što nije pohvalno.

Ovom prilikom apeliram na sve da to više ne čine, ako želimo Planetu Zemlju imati lijepu i udisati svježi zrak. Imamo Komunalno poduzeće koje zbrinjava besplatno glomazni otpad u Cubincu. Na mjesta gdje je odloženo najviše otpada postavili smo i table upozorenja da to ljudi više ne čine. Još jednom zahvaljujem svima, Komunalnom poduzeću Park i Lovačkom društvu Zec Sveti Ivan Žabno na ukusnom paprikašu koji je pripremljen za sve sudionike današnje akcije – poručio je Bošnjak.

Pratite nas na društvenim mrežama!