Završena isporuka opreme u sklopu projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Križevci“

Tijekom mjeseca travnja obukom djelatnika i primopredajom cisterne za ispumpavanje sabirnih jama 5m3, završena je isporuka opreme u sklopu projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Križevci“.

Riječ je o specijalnom vozilu za ispumpavanje i odvoz sabirnih jama 5m3 koje je isporučila zagrebačka tvrtka AGRA-TRGOVINA d.o.o. na podvozju proizvođača MAN u vrijednosti 169.885,19 € (1.280.000,00 kn), a kojim se vrši održavanje sabirnih jama dijelova grada Križevaca i okolice koji nisu kanalizacijskom mrežom spojeni na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV).

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Križevci“ osim izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) uključuje i ulaganje u nabavu opreme za redovito održavanje sustava u vrijednosti od 892.612,84 € (6,72 milijuna kuna) bez PDV-a. U sklopu Projekta isporučena su dva kombi vozila, kamion, traktor, rovokopač, cisterna za čišćenje, inspekcijsko vozilo (CCTV) te spomenuta cisterna za ispumpavanje i odvoz sadržaja sabirnih jama.

Novo isporučenom opremom djelatnici Vodnih usluga d.o.o. Križevci poboljšat će obavljanje djelatnosti društva i pružiti bolju uslugu korisnicima usluga vodoopskrbe i odvodnje na području grada Križevaca i okolnih općina.

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ spada u velike i značajne infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima te je Projekt kao takav od iznimne važnosti za područje Križevaca čija provedba može unaprijediti ekonomsku stabilnost i kvalitetu života građana Križevaca.