Imenovani novi generalni vikar i kancelar Križevačke eparhije

Dekretima križevačkoga vladike Milana Stipića od 3. svibnja 2023. godine za generalnog vikara Križevačke eparhije imenovan je o. Vladimir Simunović, a za kancelara o. Mladen Mikulić.

Dekretom križevačkoga vladike Milana Stipića, broj 81/2023. od 3. svibnja 2023., o. Vladimir Simunović, dosadašnji kancelar Križevačke eparhije, imenovan je generalnim vikarom Križevačke eparhije, pošto je prethodno dekretom br. 80/2023. od 3. svibnja 2023. razriješen dužnosti kancelara.

Također, dekretom Ordinarijata br. 79/2023. od 3. svibnja 2023., o. Mladen Mikulić razriješen je službe vicekancelara i imenovan kancelarom Križevačke eparhije.