Održana završna konferencija projekta ZAŽELI – program zapošljavanja žena III “Pruži ruku potrebitima”

U Hotelu Kalnik Križevci održana je završna konferencija projekta ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III pod nazivom „PRUŽI RUKU POTREBITIMA“ (kodni broj: UP.02.1.1.16.0418). Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 1.500.000,00 kn, a trajao je 8 mjeseci odnosno od 14.9.2022. do 14.5.2023.

Partneri na projektu bili su: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci, Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Križevci i grad Križevci. Cilj projekta bio je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina, a koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Tijekom trajanja projekta zaposlena je 31 žena pripadnica ciljne skupine koje su pružale uslugu potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama na području grada Križevaca te općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno.

Svaka zaposlena žena brinula je o najmanje 6 krajnjih korisnika te je u projektu ukupno uključeno 272 korisnika što je znatno više od predviđenog. Ovakav oblik socijalnih usluga je itekako potreban zajednici, odnosno starijim i nemoćnim osobama koje se uglavnom vrlo često nalaze u nepovoljnom socijalnom položaju. Upravo iz tog razloga Gradsko društvo Crvenog križa Križevci i dalje će aplicirati na pozive koji omogućuju pružanje ovakvih usluga za korisnike koji se nalaze na marginama društva, a ujedno osiguravaju radni odnos i mogućnost usavršavanja za žene pripadnice ranjivih skupina.