Svečano promovirana doktorica znanosti Križevčanka Valentina Radić Seleš

Rektor Stjepan Lakušić promovirao je u subotu novih 365 doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Obje svečane promocije, doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, održane su u velikoj dvorani Regionalnoga centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECEL.
Svečane promocije doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu prvi su put održane u novom prostoru – u velikoj dvorani zgrade SEECEL-a, koju je Sveučilište dobilo na korištenje od Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja tijekom obnove vlastitih prostora od oštećenja nastalih u dvama potresima 2020.

„Samo oni koji su stigli do diplome doktora znanosti i doktora umjetnosti znaju da je taj put dug i nimalo jednostavan“, rekao je rektor Stjepan Lakušić te istaknuo zahtjevnost doktorskoga studija kao najvišega stupnja formalnoga obrazovanja koje se temelji na samostalnom istraživanju.

Nakon što su kandidati, odjeveni u svečane toge, izgovorili tekst prisege i rektor ih proglasio doktorima znanosti i doktorima umjetnosti, prebacili su kićanku (coflek) na akademskim kapama na desnu stranu, čime su i simbolično ušli u novo i više akademsko zvanje.

Na svečanostima je uslijedilo uručivanje diploma i doktorskih medalja te upisivanje promoviranih u Knjigu doktora.

Svečanosti su završile akademskom himnom Gaudeamus igitur i zajedničkim fotografiranjem, a među njima je i Križevčanka Valentina Radić Seleš koja je doktorirala na temi iskoristivosti ekološki prihvatljivijih sirovina u inovativnim tehnikama tiska.

Valentina Radić Seleš, rođena je 24. veljače 1989. godine u Koprivnici. Nakon završene Prirodoslovno-matematičke gimnazije u Križevcima, 2008. godine upisala je Grafički fakultet u Zagrebu, smjer Tehničko-tehnološki. Preddiplomski studij završila je s temom završnog rada „Stabilnost otiska tiskanog zlatnom bojom pri ubrzanom starenju“, pod vodstvom mentora izv. prof. dr. sc. Igora Zjakića. U akademskoj godini 2013./2014. u koautorstvu s Josipom Mihićem i Antoniom Vuksanović dobila je Rektorovu nagradu za rad pod nazivom „Analiza kemijske otpornosti otisaka za prehrambenu i duhansku ambalažu“.

U listopadu 2015. godine upisala je diplomski sveučilišni studij Grafička tehnologija, smjer Tehničko-tehnološki, modul Grafička tehnologija. Tijekom diplomskog studija stekla je radno iskustvo u tiskari Printera Grupa d.o.o., Sv. Nedelja, na mjestu voditeljice projekata, do lipnja 2017. godine. Diplomski studij završila je 26. rujna 2017. godine s temom diplomskog rada „Usporedba optičke stabilnosti uzoraka otisnutih s UV bojom i s konvencionalnom bojom“ pod vodstvom mentorice doc. dr. sc. Irene Bates.

U prosincu 2018. godine zapošljava se na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu kao asistentica gdje upisuje i poslijediplomski doktorski studij „Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda“.