Nastavlja se projekt “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci”

Tijekom mjeseca svibnja nastavlja se izvođenje radova na Rekonstrukciji i izgradnji sustava vodoopskrbe i
odvodnje u sklopu projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Križevci koje izvodi Zajednica ponuditelja RADNIK d.d. Križevci i Zagorje gradnja d.o.o. Zagreb. Radovi se izvode u prigradskim naseljima Mladine, Malom i Velikom Potočecu, Cubincu, Križevačkom Bukovju, Majurcu, Gračini, Križevačkoj Poljani, Greberancu, Gornjim Vinama, G.Brckovčini te Vrbovečkoj i Zagorskoj ulici. Rekonstrukcija vodovodne mreže izvodi se u Zagorskoj ulici. U pripremi je početak izvođenja radova u ulici branitelja Hrvatske i ulici Frana Supila.

Sveukupno je do sada u vodoopskrbi izgrađeno i rekonstruirano 15.500 metara vodovodne mreže te 620
priprema za vodovodne kućne priključke i 47.500 metara odvodnje te 1.200 priprema za kućne priključke
odvodnje.

Za aktivnost Izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja i kapaciteta 21.000 ES izvodi se tehnološko projektiranje i izrada projekta.

U sklopu aktivnosti Nabave opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje isporučena
su sva vozila kako slijedi: traktor, kombinirani bager, kamion i dva kombi vozila, specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje, inspekcijsko vozilo CCTV i specijalno vozilo za ispumpavanje i odvoz sabirnih jama 5m³.

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ spada u velike i značajne
infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima te je Projekt kao takav od iznimne važnosti za
područje Križevaca čija provedba može unaprijediti ekonomsku stabilnost i kvalitetu života građana
Križevaca.

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na
području aglomeracije Križevci (Koprivničko – križevačka županija), koja uključuje sljedeća naselja: Križevci, Bukovje Križevačko, Cubinec, Donja i Gornja Brckovčina, Gračina, Karane, Lemeš
Križevački, Majurec, Mali Potočec, Pesek, Poljana Križevačka, Prikraj Križevački, Veliki Potočec.

Pratite nas na društvenim mrežama!