Građani Đurđevca aktivno sudjeluju u odvajanju otpada

Redovno tjedno odvoženje otpada, zeleni otoci i polupodzemni spremnici kojima su dobro pokriveni grad, sva prigradska naselja i sva vinorodna područje, zatim spremnici za odvojeno prikupljanje otpada u svakom kućanstvu, nešto niža cijena odvoženja otpada od drugih, susjednih komunalnih tvrtki te sve veći postotak odvajanja otpada koji se redovno bilježi na Reciklažnom dvorištu u Đurđevcu – sve je to već u prvom dijelu ove godine dalo zadovoljavajuće rezultate u zbrinjavanju otpada na području Grada Đurđevca. Sva domaćinstva i gospodarstva u stopostotnom iznosu obuhvaćena su organiziranim prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada.

– Doista, odgovorno gospodarenje i odvajanje otpada koju pokazuju naši sugrađani potvrđuje kako su mnogi shvatili koliko je važno čuvati svoju životnu sredinu. Stečena je navika, ne samo da se koristi komunalna usluga skupljanja i zbrinjavanja otpada, nego se i bitno povećala svijest o pravilnom odvajanju otpada. Za mnoge naše sugrađane otpad više nije smeće, naglašava gradonačelnik Hrvoje Janči i dodaje da je zadovoljan jer su zeleni projekti koje je do sada Grad Đurđevac implementirao na svojem području stvorili zaokruženi sustav gospodarenja otpadom.

To potvrđuje i Bara Čubelić, direktorica Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. – Podatak da sva naša kućanstva i gospodarstvo svoj otpad zbrinjavaju u organiziranom sustavu odvoženja potvrđuje prije svega da su naši sugrađani dobro prihvatili što papir, plastiku, tekstil, metal i staklo mogu predati bez naplate, kao i da dva puta godišnje odvozimo i zbrinjavamo glomazni otpad.

Uz to su i naše cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada niže nego u susjednim gradovima i općinama, ističe Bara Čubelić i podsjeća da su postignuti izvrsni rezultati nakon što su prošle godine u Đurđevcu izgrađena i opremljena dva vrlo važna objekta i postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada.

– To su sortirnica i kompostana za obradu biootpada, papira i plastike, u koje iz tjedna u tjedan stiže sve više odvojivog otpada. Rezultati pokazuju kako je prošle godine količina odvojeno prikupljenog otpada dosegla 30%, a ove je godine taj broj porastao na čak 41%. Nadamo se da će količine do kraja ove godine biti takve da možemo reći da polovicu svega otpada u gradu Đurđevcu odvajamo na kućnom pragu, ali težimo i više, rekla je Bara Čubelić.

Direktorica je uz to dodala da su sada svi napori u Komunalnim uslugama d.o.o. usmjereni prema tome da se smanje količine miješanog komunalnog odloživog otpada na odlagalištu i povećaju količine koje će se moći reciklirati, odnosno ponovno korisno uporabiti.