Plaketa „dr. Ivo Politeo“ s poveljom posthumno dodijeljena križevačkom odvjetniku Mladenu Klasiću

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore, na prijedlog Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore, donio je odluku o dodjeli Plakete „dr. Ivo Politeo“ s poveljom posthumno križevačkom odvjetniku Mladenu Klasiću.

Nagrada Mladenu Klasiću je svečano uručena na Skupštini Hrvatske odvjetničke komore, a plaketu je u njegovo ime primila supruga Nela Lončar.

Plaketa se dodjeljuje za naročite zasluge na unapređenju odvjetništva, u borbi za dosljednu primjenu zakona, u stručnom i savjesnom zastupanju stranaka, u afirmaciji odvjetništva kao samostalne i nezavisne službe, u razvijanju kolegijalnosti između odvjetnika, u edukaciji i stručnom uzdizanju mladih odvjetnika te općenito u podizanju ugleda odvjetništva u zemlji i inozemstvu.

Mladen Klasić rođen je 3. rujna 1954. godine u Križevcima, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1973. te ga uspješno završio 1979. godine.
Nakon diplomiranja zaposlio se kao pripravnik u Upravi za imovinsko-pravne poslove Skupštine općine Križevci, a nakon položenog stručnog ispita postaje samostalni upravni referent. Godine 1982. imenovan je direktorom Uprave za imovinsko-pravne poslove Skupštine općine Križevci, da bi 1986. bio imenovan potpredsjednikom Izvršnog vijeća Skupštine općine Križevci, te nakon toga bio pomoćnik direktora u Centru za domaće životinje. Pravosudni ispit položio je 1989. godine.

U Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore Mladen Klasić upisuje se 1. travnja 1991. sa sjedištem ureda u Križevcima, gdje do 1. ožujka 2004. samostalno obavlja odvjetničku službu a nakon toga nastavlja s radom u Zajedničkom odvjetničkom uredu Mladen Klasić i Željko Rožić. Sanela Kontin, odvjetnica u Križevcima, pridružuje im se 1. prosinca 2008. godine, u odvjetničkom uredu koji se od tada zove Zajednički odvjetnički ured Mladen Klasić, Željko Rožić i Sanela Kontin.

Mladen Klasić odmah se aktivno se uključio u rad Odvjetničkog zbora Županije koprivničko-križevačke, na čijem je čelu bio čak pet mandata za redom. Istovremeno bio je i član Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore, gdje se istaknuo konstruktivnim prijedlozima za rješavanje pojedinih konkretnih situacija odnosno pitanja. Zbog takvog svog pristupa radu Upravnog odbora izabran je za dopredsjednika Hrvatske odvjetničke komore i tu funkciju obnašao u četiri uzastopna mandata.

Teško je pobrojati što je sve Mladen Klasić radio i koje je sve funkcije obnašao u Hrvatskoj odvjetničkoj komori – bio je, između ostaloga, član raznih komisija, uredništva glasila-časopisa “Odvjetnik”, bio je u delegaciji pri Europskom arbitražnom sudu u Strasbourgu, član brojnih radnih grupa, vijeća za medije, komisije za ocjenu postojanja uvjeta za priznavanja specijalnosti te moderator na većem broju okruglih stolova održanih prigodom proslave Dana hrvatskih odvjetnika i drugih događanja u organizaciji Hrvatske odvjetničke komore.
Mladen Klasić bio je i ispitivač u Komisiji za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravosuđa i uprave, te član radnih grupa prilikom donošenja pojedinih zakona.

Zastupao je Hrvatsku odvjetničku komoru na mnogim međunarodnim događajima, a posebno treba istaknuti njegov doprinos razvoju dobrih i prijateljskih odnosa između Hrvatske odvjetničke komore i Izraelske odvjetničke komore, koja mu je zbog toga uručila visoko priznanje.

Mladen Klasić kao član Povjerenstva za pravnu pomoć Ministarstva pravosuđa posebnu pažnju posvećivao je institutu besplatne pravne pomoći ne samo temeljem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći već i. Zakona o odvjetništvu smatrajući da je pružanje besplatne pravne pomoći put ka ostvarenju vladavine prava za sve, bez obzira na društveni, socijalni ili financijski položaj. Istim principima vodio se i kao član radne skupine Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske prilikom izrade prijedloga Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima.

Mladen Klasić je kao vrsni poznavatelj rada državne uprave bio od neizmjerne pomoći Hrvatskoj odvjetničkoj komori u izradi prijedloga za poboljšanje položaja odvjetnika i odvjetništva, izradi primjedbi na pojedina zakonska rješenja i sudjelovanja u pregovorima s raznim državnim institucijama.

Pratite nas na društvenim mrežama!