Križevci među 10 najnaprednijih gradova u Hrvatskoj po odvajanju otpada

Prema podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Grad Križevci je u 2022. godini dodatno povećao postotak odvojeno prikupljenog otpada i tako se našao među 10 najnaprednijih gradova u Hrvatskoj.


Naime, 2020. godine stopa odvajanja otpada u Križevcima iznosila je 42,99 posto, 2021. godine bila je 46,3 posto dok je 2022. godine ona iznosila do sada rekordnih 47,2 posto čime su se Križevci još više približili propisanoj EU direktivi od 50 posto odvojeno prikupljenog otpada.


„Edukacija je proces čiji rezultati nisu odmah vidljivi, ali sustavnim i metodološkim pristupom dobivamo generacije koje shvaćaju važnost pravilnog gospodarenja s otpadom i prihvaćaju ga kao jedini ispravan način na putu prema održivom razvoju. Dobrih rezultata ne bi bilo bez naših građana koji su ozbiljno shvatili potrebu odvajanja i recikliranja na čemu im zahvaljujem, kao i vrijednim djelatnicima Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci na trudu i angažmanu u zajedničkom nastojanju da Križevci budu zeleni i održivi,“ istaknuo je tom prilikom gradonačelnik Mario Rajn.


Svakom korisniku usluga Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci omogućeno je odvojeno sakupljanje otpada putem plavog spremnika za papir, smeđeg za biootpad te narančastog spremnika za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu.

Staklena ambalaža prikuplja se putem „zelenih otoka“ na nekoliko lokacija u gradu i okolnim naseljima te se jednom godišnje organiziraju akcije sakupljanja stakla na kućnom pragu korisnika usluge.

Također, jednom godišnje prikuplja se granje nastalo orezivanjem voćaka koje se odvozi na reciklažno dvorište, usitnjava i služi za grijanje postrojenja sortirnice otpada i Upravne zgrade Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci.

Iz glomaznog otpada odvajaju se korisne komponente koje se predaju na daljnju oporabu te se tako smanjuju količine odloženog otpada na odlagalištu. Osim opisanih projekata, koji doprinose povećanju količina odvojeno sakupljenog otpada, Grad Križevci prepoznao je i edukaciju kao jednu od vrlo važnih karika u sustavu bez koje dobri rezultati u odvajanju otpada izostaju.

U suradnji s Komunalnim poduzećem d.o.o. provode se razni edukativni projekti u koji su uključene sve dobne skupine s naglaskom na predškolski i školski uzrast. Učenici svih osnovnih i srednjih škola prolaze predavanja o održivom gospodarenju otpadom od strane stručnih osoba u Komunalnom poduzeću, a kao završna faza edukacije, provodi se terenska nastava koja obuhvaća posjet učenika odlagalištu otpada, reciklažnom dvorištu i pogonu za sortiranje otpada Komunalnog poduzeća d.o.o Križevci.

Tako se znanje stečeno na predavanjima dodatno potkrjepljuje praktičnim obilaskom objekata za gospodarenje otpadom te se prikazuje zaokružena slika pravilnog postupanja s otpadom.

Osim edukacije djece predškolske i školske dobi započet je projekt „Živi održivo, smanji otpad!“ kroz koji se provelo niz predavanja za gradske ustanove, poduzeća, udruge i građane na kojima je prezentirano kako smanjiti otpad u Križevcima poštujući hijerarhiju postupanja s otpadom te su dani primjeri kako to učiniti u vlastitim poduzećima i kućanstvima.

Održano je i nekoliko pokaznih radionica na križevačkim gradskim vrtovima gdje je građanima prezentirano kako pravilno kompostirati. Ove godine, Dan planeta Zemlje obilježen je manifestacijom pod nazivom “Igrom i znanjem do zelenih Križevaca!“ u kojoj su sudjelovali učenici 5. i 6. razreda osnovnih škola. Sudjelovanjem u različitim eko igrama učenici su morali pokazati svoje znanje u području održivog gospodarenja otpadom.