Župa Blažene Djevice Marije Žalosne i sv. Marka Križevčanina u Križevcima dobila novog župnika

Dosadašnji župnik župa svetog Tome apostola Tomašica i svetoga Stjepana kralja Hercegovac Kristijan Bogdan, novi je župnik župe Blažene Djevice Marije Žalosne i sv. Marka Križevčanina u Križevcima.

Nakon novih imenovanja, dosadašnji župnik župe Blažene Djevice Marije Žalosne i sv. Marka Križevčanina Dražen Hladuvka, novi je župnik župe u Velikom Grđevcu i Ladislavu, a svoju oproštajnu misu u Križevcima imao je na blagdan Velike Gospe.