Nekoliko ulica u Svetom Ivanu Žabnu ovog će utorka biti bez električne energije

Ulica: CVJETNA ULICA 11, KRIŽEVAČKA ULICA 2-4 par, 8, TRG KARLA LUKAŠA 4, 8-14 par, 18-20 par, 26-28 par, 5/A, 7-17 nep, 23-29 nep, VOĆARSKA ULICA 1-9 nep, 13-15 nep, ZAGREBAČKA ULICA 1

Radovi će biti u vremenu od 9:00- 15:00 sati