Od 1. listopada radnicima na raspolaganju nove linije u sklopu javnog linijskog prijevoza

Koprivničko-križevačka županija uvodi novost u javnom linijskom prijevozu u cestovnom prometu za sve radnike koji putuju do svojih udaljenih radnih mjesta na području županije.

Od 1. listopada 2023. uvode se izmjene na postojeće vozne redove, kako bi se postigla bolja mobilnost radnika koji putuju iz svojeg mjesta stanovanja u drugu općinu ili grad na posao na području Koprivničko-križevačke županije, a čime će se povezati prostorno odvojena stambena i poslovna područja za potrebe kretanja osoba.

Izmjene su definirane na način da radnik u jutarnjim satima stiže na autobusnu stanicu koja mu je u blizini radnog mjesta najkasnije u 6:50, s time da se navedeno vrijeme odnosi na zadnju stanicu linije, te da je omogućeno radniku da se poslije 15 sati vrati u mjesto stanovanja, odnosno polazišta sa kojeg je u jutarnjim satima otišao na posao.

Osnovni smjerovi koji koje će pokrivati navedene izmjene:

Koprivnica – Đurđevac

Đurđevac – Koprivnica

Koprivnica – Križevci

Križevci – Koprivnica

Na navedenim smjerovima autobusi će stajati na svim stajalištima, a točna vremena polazaka su definirana izmjenama voznih redova, koje na snagu stupaju 1. listopada 2023. te koji će od navedenog datuma biti objavljeni na stranicama Koprivničko-križevačke županije, a sada ih je moguće vidjeti u nastavku.

Linije na koje se odnose izmjene te koje će radnici moći koristiti za odlazak na posao i vraćanje sa posla su:

1.01 KOPRIVNICA – ĐURĐEVAC

1.02 KOPRIVNICA – ŽDALA – ĐURĐEVAC

1.13 KOPRIVNICA – ĐURĐEVAC

1.17 KOPRIVNICA – ĐURĐEVAC

1.30 KRIŽEVCI – KOPRIVNICA

1.55 VELIKI RAVEN – KOPRIVNICA

1.59 VELIKI RAVEN – KOPRIVNICA

1.68 KLOŠTAR PODRAVSKI – CVETKOVEC

Koprivničko-križevačka županija izmjenama je pristupila sukladno Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske, gdje je strateško planiranje temelj razvoja prometnog sektora te je definirano kao sredstvo u službi viših ciljeva gospodarske i socijalne politike.

Županija ovim izmjenama u smislu strateškog planiranja želi zadovoljiti potrebe stanovnika županije u smislu mobilnosti te u isto vrijeme iskoristiti postojeći sustav javno linijskog prijevoza u cestovnom prometu, kao učinkovito i značajno sredstvo za promicanje gospodarskog razvoja, društvene i teritorijalne kohezije, koje garantira najveću korist u službi društva