Župan održao Kolegij s gradonačelnicima i općinskim načelnicima

U prostoru Županijske uprave jučer je održana sjednica Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije koju je sazvao župan Darko Koren. Uz predstavnike jedinica lokalne samouprave, sjednici su prisustvovali zamjenik župana Ratimir Ljubić, predsjednik Županijske skupštine Damir Felak, državna tajnica Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Sanja Bošnjak sa suradnicom, pročelnici županijskih upravnih tijela te ravnatelji županijskih ustanova.

WhatsApp Slika 2023 09 18 u 11.44.18

Uoči Kolegija, održan je sastanak s državnom tajnicom Bošnjak i predstavnicima županijskih ustanova koji su imali određena pitanja vezana uz rješavanje imovinskopravnih odnosa s Republikom Hrvatskom.

IMG 9734

Kolegij je otvorio župan te zahvalio okupljenim predstavnicima jedinica lokalne samouprave na odazivu i odličnoj suradnji po svim pitanjima, kao i na upućenim inicijativama usmjerenima razvoju svojih sredina.

quote desni 3Suradnja s jedinicama lokalne samouprave na visokoj je razini te očekujemo da i nadalje bude takva jer imamo isti cilj – ravnomjerni razvoj naših općina i gradova te ukupni razvoj Županije. Važno je da se svi okupimo i čujemo s kakvim se izazovima susrećemo, odnosno pokušamo riješiti probleme jer što god da se dobro napravi u nekoj od općina ili gradova, dobro je i za Županiju te moramo biti jedinstveni u našim naporima za boljitak života građana“, istaknuo je uvodno župan te se osvrnuo na iznimno važnu ulogu PORA-e Razvojne agencije u pružanju stručne i tehničke pomoći u pripremi i provedbi projekata jedinicama lokalnih samouprava, kroz koje se unapređuje standard i kvaliteta života u lokalnim zajednicama.

Uime predstavnika jedinica lokalne samouprave obratio se saborski zastupnik i načelnik Općine Kalinovac Darko Sobota te zahvalio kolegama i Županiji na suradnji, posebno se osvrnuvši na točku dnevnog reda koja se odnosi na predstavljanje informacija o natječajima za EU projekte:

quote desni 3Županija je u posljednje vrijeme doista veliko gradilište, a uz kapitalne infrastrukturne projekte, otvorene su i velike mogućnosti za jedinice lokalne samouprave za povlačenje EU sredstava, kako bi unaprijedile svoje sredine. Svi načelnici i gradonačelnici daju svoj doprinos i vrijedno rade na osiguravanju sredstava te vam čestitam na tom angažmanu. Zahvaljujem PORA-i koja je uvelike zaslužna za takve rezultate i vjerujem da nas čeka još mnogo uspješnih realizacija planova.“

IMG 9740

Prvu točku dnevnog reda – informacije o neriješenim predmetima imovinskopravnih odnosa između Republike Hrvatske te općina i gradova s područja županije iz nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prezentirala je državna tajnica Sanja Bošnjak. Naglasila je kako je u proceduri novi Zakon o upravljanju državnom imovinom koji bi trebao stupiti na snagu početkom sljedeće godine, a kojim se, zbog ubrzanja rješavanja brojnih predmeta, predviđa decentralizacija, odnosno prenošenje upravljanja državnom imovinom na županije i gradove, u omjeru prihoda 60 posto država, 20 posto županije i 20 posto jedinice lokalne samouprave.

Župan je tom prilikom naglasio kako je ovaj Kolegij prilika da se napravi rezime svih predmeta koji su sporni, a vezani su uz imovinsko-pravne odnose države i jedinica lokalne samouprave, što je osnova za aktiviranje određene državne imovine. Naglasio je kako je značajan dio takvih pitanja dosad riješen, odnosno da je kod nas bolja situacija nego u drugim županijama, no potrebno je ubrzati rješavanje preostalih predmeta.

20230918 101958

Što se tiče donošenja novog Zakona, župan je kazao kako pozdravlja odluku o unaprjeđenju i ubrzanju sustava, no da će to donijeti nove izazove za županije i gradove, u sklopu njihovih redovnih obveza. Dodao je kako se iz spomenute raspodjele postotka prihoda, gdje županijama i jedinicama lokalne samouprave pripada po 20 posto, ne mogu u potpunosti financirati troškovi koji će nastati. Dodatne probleme predstavlja različita cijena zemljišta u pojedinim hrvatskim regijama te činjenica da se imovina ne dobiva u vlasništvo nego na upravljanje, što iziskuje dodatne troškove. Župan je naglasio kako će ovu temu inicirati i na Izvršnom odboru Hrvatske zajednice županija, koji će se održati u srijedu u Krapini.

Nakon razgovora predstavnika jedinica lokalne samouprave i državne tajnice Bošnjak po mnogim pitanjima, prešlo se na sljedeću točku dnevnog reda – informacija o budućim natječajima sukladno objavljenim indikativnim godišnjim planovima objave poziva, koju je predstavila ravnateljica PORA-e Regionalne razvojne agencije KKŽ Melita Birčić.

Ravnateljica Birčić prvo je predstavila raspored planiranih poziva na podnošenje projektnih prijedloga za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i to za tekuću godinu, gdje je izdvojila pozive „Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju“ i „Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture“. Zatim je u sklopu godišnjeg plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. predstavila pozive „Podrška školama za provedbu cjelodnevne škole (prvi poziv)“, „Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi“, „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“ i„Izrada županijskih socijalnih planova“, dok je u sklopu rasporeda planiranih poziva na podnošenje prijedloga za Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. za tekuću godinu predstavila „Poziv za podršku urbanim područjima u izradi strategija razvoja urbanih područja“. Što se tiče poziva na podnošenje projektnih prijedloga za intervencije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike republike hrvatske 2023. – 2027. na raspolaganju su potpore javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – nerazvrstane ceste.

WhatsApp Slika 2023 09 18 u 11.44.191

Ravnateljica Birčić zahvalila je svima predstavnicima jedinica lokalne samouprave na suradnji, kojima pružaju stručnu i tehničku pomoć u pripremi i provedbi projekata te je naglasila važnost takve sinergije za uspjeh u povlačenju EU sredstava.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac predstavio je točku koja se odnosila na prijedlog jedinica lokalne samouprave za izmjenu i dopunu prostornih planova radi mogućnosti kategorizacije nekretnina za smještaj turista. U obrazloženju je istaknuo kako bi jedinice lokalne samouprave trebale na predstavničkim tijelima donijeti odluke o izmjeni prostornih planova na svojim područjima kako bi se prilagodili trenutnom stanju. Naime, na području županije postoji određeni broj objekata koji pružaju uslugu smještaja u turističke svrhe, no ne mogu dobiti željenu kategorizaciju objekata s obzirom da se isti nalaze na poljoprivrednom zemljištu te se tretiraju kao gospodarski objekti. Zbog toga, nužno je da JLS-i pokrenu predloženu proceduru kako bi se taj problem adekvatno riješio, istaknuo je pročelnik Štimac.   

IMG 9771

Informacije o javnoj raspravi i donošenju Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za razdoblje od 2024. do 2033. prezentirala je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KKŽ Željka Kolar. Pri tome je naglasila kako je Plan upravljanja akt planiranja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže kojim se utvrđuje stanje, određuju se ciljevi upravljanja i/ili očuvanja te aktivnosti za postizanje ciljeva. Predstavila je područja obuhvata Plana te zaštićena područja naše županije koja se nalaze u tom obuhvatu, kao i konkretan sadržaj Plana. Spomenimo još kako se Plan izrađuje u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000“, zajednički ga izrađuju javne ustanove za zaštitu prirode naše županije, Međimurske, Varaždinske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije.

Posljednja točka odnosila se na razne teme, a kao zaključak Kolegija, župan je još jednom gradonačelnicima i načelnicima zahvalio na okupljanju i konstruktivnoj suradnji, dodavši kako je Kolegij bio prilika za razmjenu iskustava. Svima je poželio uspješan nastavak te suradnje, u svrhu daljnjeg razvoja svojih sredina i cijele Županije.