Grad Križevci proglasio 29. listopada sajamskim danom

Gradonačelnik Mario Rajn donio je zaključak o proglašenju sajamskog dana na području Grada Križevaca. U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti dan 29. listopada 2023. godine proglašava se sajamskim danom na području Grada Križevaca.


Prigodna prodaja na kioscima, štandovima, ambulantna prodaja i ostala slična prodaja na otvorenom, kao sastavni dio sajamskih događaja može započeti od 8:00 i završiti do 24:00 sata.


Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljen je na mrežnoj stranici Grada Križevaca.