Općina Dubrava poziva studente da se prijave za naknadu za podmirenje dijela troškova studiranja do 27. listopada

Svu dokumentaciju dostaviti osobno ili putem mail-a: [email protected] s naslovom „Zahtjev za dodjelu naknade za podmirenje dijela troškova studiranja“.

Ostvarujete li pravo na stipendiju te koja dokumentacija je potrebna za prijavu, možete provjeriti u Odluka o naknadama za podmirenje dijela troškova studiranja.

Visina naknade po jednom upisanom semestru iznosi 100,00 eura prema fiksnom tečaju konverzije (7,53450 kuna za 1 euro) 753,54 kune. 

Obrazac preuzmite OVDJE.

Napomena:

– Karticu tekućeg/žiro računa možete uslikati s obje strane (mora biti čitljivo!).

– Studenti koriste i sustav https://www.isvu.hr/studomat/hr/prijava gdje mogu izvući potrebnu dokumentaciju. 

– Ukoliko niste u mogućnosti skenirati zahtjev s vašim vlastoručnim potpisom, u polje predviđeno za potpis utipkajte vaše ime i prezime.