Gradonačelnik Križevaca donio novu odluku o stipendijama za akademsku godinu 2023./2024

Gradonačelnik Mario Rajn donio je odluku o izmjeni Odluke o broju stipendija, mjesečnom iznosu i roku isplate stipendija u akademskoj godini 2023./2024.

I.

Točka I. Odluke o broju stipendija, mjesečnom iznosu i roku isplate stipendija u ak. god. 2023./2024. (KLASA: 604-01/23-01/0018, URBROJ: 2137-2-02/1-23-2 od 4. rujna 2023., dalje u tekstu: Odluka) mijenja se i glasi: „U akademskoj godini 2023./2024. iz sredstava Proračuna Grada Križevaca dodijelit će se 31 (tridesetijedna) stipendija studenticama/studentima koje/i se obrazuju za deficitarna zanimanja, koje/i će zadovoljiti uvjete javnog natječaja za dodjelu stipendija“.

II.
Sve ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Križevaca“.

KLASA: 604-01/23-01/0018
URBROJ: 2137-2-02/1-23-59
U Križevcima, 6. studenoga 20223.

01 Odluka_o_izmjeni_Odluke_o_broju_stipendija_mjesecno(0008)