Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija učenicima nižeg socio-ekonomskog statusa

Zaklada HGK-Županijske komore Koprivnica za stipendiranje učenika i studenata raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije nižeg socio-ekonomskog statusa za akademsku godinu 2023./2024. temeljem kojeg će se dodijeliti 5 stipendija u iznosu od  200,00 eura mjesečno/2.400,00 eura godišnjedo završetka studija uz uvjet redovnog upisa naredne godine, a u skladu s ugovorom koji će stipendist sklopiti sa Zakladom.

Pravo na dodjelu stipendije i novčane pomoći imaju redovni studenti koji se školuju na stručnom studiju, preddiplomskom studiju, diplomskom studiju, integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju te specijalističkom diplomskom stručnom studiju s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije u trajanju od 2 godine prije dana podnošenja prijave za stipendiju te koji redovno i uredno ispunjavaju svoje obveze, odnosno da su upisani bez ponavljanja godine studija.

Kandidatima za dodjelu stipendija i novčane pomoći koji su ispunili navedene kriterije, vrednuje se socio-ekonomski status i uspjeh u školovanju ili studiju.

Za prijavu na natječaj, uz popunjeni propisan obrazac prijave za stipendiju s izjavom o članovima zajedničkog kućanstva, dostavlja se:

–       životopis

–       dokaz o hrvatskom državljanstvu (kopija domovnice ili osobne iskaznice)

–       dokaz o prebivalištu (uvjerenje o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu ne stariji od dana objave natječaja)

–       potvrda visokoškolske ustanove o redovnom upisu u akademsku godinu 2023./2024.

–       prijepis ocjena iz prethodne školske ili akademske godine

–       potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za sve članove kućanstva za prethodna tri mjeseca prije podnošenja prijave za dodjelu stipendije

–       ako je bez jednog ili oba roditelja, izvadak iz matice rođenih za studenta i izvadak iz matice umrlih za roditelja

–       potvrda nadležnog tijela da je student osoba s težim invaliditetom prema posebnom propisu.

Prijava za dodjelu stipendije dostavlja se poštom na adresu:

ZAKLADA HGK-ŽUPANIJSKE KOMORE KOPRIVNICA ZA STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Frankopanska ulica 3, 48000 Koprivnica

(s naznakom: „za stipendiju“)

na obrascu koji se može dobiti na adresi Zaklade odnosno preuzeti s Internet stranice https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-koprivnica.

Prijava za dodjelu stipendije sa svom dokaznom dokumentacijom može se dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu: [email protected] pri čemu se svi prilozi dostavljaju unutar istog e-maila.

Prijave za dodjelu stipendije dostavljaju se najkasnije do 19. studenoga 2023. godine u 23:59 sati, a sve dodatne informacije vezane za prijavu na Natječaj mogu se dobiti putem e-maila: [email protected] ili [email protected].

Natječaj_Zaklada_2023.pdf

Prijava_i_izjava_o_članovima_zajedničkog_kućanstva.docx