Održana godišnja sjednica Zajednice sportskih udruga Križevci

Jučer je u zgradi Sinagoge na glavnom gradskom trgu održana redovna godišnja sjednica Zajednice sportskih udruga Križevci na kojoj se raspravljalo o sljedećim točkama:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i usvajanje dnevnog reda
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izbor verifikacijske komisije
 4. Izvješće verifikacijske komisije
 5. Izvješće Nadzornog odbora Zajednice športskih udruga Križevci
 6. Izvješće o realizaciji Financijskog plana i Programa rada ZŠU Križevci u 2018.godini
 7. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Financijskog plana Zajednice 2018. godinu,
 8. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa rada Zajednice za 2018.godinu
 9. Razno.
  Pred članovima Udruge predsjednik Udruge Branislav Pengov je vodio sjednicu, osvrnuo se izvješćem na realizaciju financijskog i radnog plan Udruge u 2018. godini, a sve su točke dnevnog reda jednoglasno potvrđene od strane članova Udruge.
  U prilog činjenici koliko je gospodin Pengov bio jasan govori i podatak da pod točkom Razno nije bilo nikakvih pitanja vezano uz eventualne nejasnoće ili nedoumice.