Darko Fištrović, načelnik općine Gornja Rijeka

Dječji vrtić, ambulanta, ceste, vodoopskrba…

U općini Gornja Rijeka nastavljaju ove godine sa započetim radovima u prošloj godini, ali najavljuju i nove projekte. O tome smo porazgovarali s načelnikom Darkom Fištrovićem.

“Zadovoljni smo s prošlom godinom jer smo dobili ugovor za izgradnju Dječjeg vrtića. Javili smo se na natječaj kao i naše susjedne općine i još dosta općina u Hrvatskoj na mjeru 7.4.1. gdje smo dobili oko 5 milijuna kuna.

Sad već treću godinu sufinanciramo sa 50 posto svim stanovnicima općine Gornja Rijeka, koji zadovoljavaju određene kriterije, smještaj djece u vrtićima u Križevcima i drugim mjestima. Mislim da je 17-tero djece kojima sufinanciramo vrtić. Ima na našem području još i mlađe djece koja će ići u vrtić i vjerujem da će ih biti za jednu grupu dovoljno. Imamo predškolu i igraonicu, znači ima djece. To je ulaganje u budućnost i potrebno je da bi ljudi ostali na našem području, da ne bi svi otišli u velike gradove jer onda je ruralni dio zaboravljen. Sve to radimo za naše stanovnike, za mlade. Mi imamo dosta mjera baš za mlade: od subvencioniranja vrtića, kupnje edukativnog materijala, projekt edukacijom do smanjenja otpada iz kojeg smo kupili slikovnice, bojanke i drugo.

Prošle godine smo imali drugu i treću fazu ambulante, drugu fazu rekonstrukcije javne rasvjete, rekonstrukciju i sanaciju nerazvrstanih cesta . Za ovu godinu raspisali smo i ugovorili treću fazu rekonstrukcije javne rasvjete gdje će se pokriti sva ostala naselja koja do sada nisu bila obuhvaćena rekonstrukcijom: naselje Deklešanec, Fajerovec, Nemčevec, Vukšinec Riječki ide kompletno u rekonstrukciju. To su zadnja naselja koja nemaju javnu rasvjetu. Još uvijek je ona stara i praktički je 80 posto ne radi. Vrijednost radova je nešto manje od 250.000 tisuća kuna i to je zadnja faza. Kompletno će se obnoviti sva javna rasvjeta na području naše općine. Već je ugovorena modernizacija nerazvrstanih cesta, oko 400.000 kuna, a to sve govorim o novcu jedinice lokalne samouprave. Imamo i dva spajanja s općinom Sveti Petar Orehovec da ne bi ostalo neasfaltiranog dijela između naše i njihove općine. Prijavljena su dva projekta na Ministarstvo graditeljstva, na Ministarstvo regionalnog razvoja četvrta faza izgradnje ambulante gdje smo kandidirali fasadu i uređenje okoliša, parkirališta, ograde..I Dom zdravlja uložit će u unutarnje uređenje. Nadam se da će do kraja godine zgrada ambulante biti puštena u rad. To nam je jedna od bitnijih stvari.

Kandidirali smo se i prema natječaju naše razvojne agencije PORE za projektnu dokumentaciju za izgradnju pješačko-biciklističkih staza koje ćemo moći kandidirati na jedan od EU fondova. Vrijednost projekta je nešto manje od 300.000 kuna. Ugovorili smo i projektiranje nerazvrstanih cesta za Mjeru 7.2. ako bude išla. Za sada imamo jednu dionicu između Dropkovca i Bogačeva Orehovečkog,tj. Riječko Bogačevo. Ima još dosta dionica da se spoje gdje i nema stanovnika, ali su neki spojevi. To ćemo isprojektirati, pa ako nam prođe projekt i to ćemo asfaltirati. Općina Gornja Rijeka je u zadnjih 15 godina dosta napravila na modernizaciji cesta, ne samo u mojem, nego i u mandatu prije na čemu svima zahvaljujem. Ima malo cesta gdje ljudi žive, a da nema asfalta.

Vodoopskrba je osnovni uvjet za život. Na žalost, na području općine Gornja Rijeka dva naselja nemaju vode. Pisali smo prema Hrvatskim vodama i prošle i ove godine da nas uvrste u svoj proračun. Bio je i sastanak u Križevcima načelnika i predstavnika Hrvatskih voda i Vodnih usluga da se dogovore daljnji koraci. Naša investicija je oko 2 milijuna kuna, dionica gdje bi se Fajerovec i Nemčevec spojili na vodovod koji ide od Miholca prema Donjoj Rijeci. Treba precrpna stanica, ali je to puno jeftinije da bi ta dva naselja imala vodu. Nadamo se da će se to realizirati. Ako ne, mi ćemo početi iduće godine i po fazama napraviti vodovod sa svojim sredstvima. No, nadamo se da ćemo ipak dobiti sredstva kako bi ljudima omogućili da imaju vodu.

U tijeku je i natječaj LAG-a PRIZAG kojeg smo član i gdje imamo dva projekta: uređenje društvenog doma u Pofukima i uređenje stare kuće u Kostanjevcu. To su manji projekti, pa bi u Pofukima napravili dio unutarnjeg uređenja i okoliš i u Kostanjevcu objekt da se zatvori. Mi smo financirali kompletnu legalizaciju svih domova koji nisu bili legalizirani da se mještani mogu sastajati. To su neki objekti koje planiramo rekonstruirati, svi će biti energetski učinkoviti. Imamo i zgradu II preko puta općine kojoj treba rekonstrukcija, energetska ovojnica. Nadamo se da će biti raspisan natječaj i za to. Javljamo se na sve moguće natječaje da bi dobili koju kunu.

Imamo i manje projekte, uređenje javne površine u Fodrovcu Riječkom, trg gdje je i dječje igralište, izmjestiti autobusnu kućicu.

Općina ima i javne pozive za pomoć pčelarima kao i umjetno osjemenjivanje. Očekuje se da će ponovo biti raspisan natječaj za povećanje energetske učinkovitosti. Treba sve to pratiti i iskoristiti sredstva za povećanje kvalitete života u našoj sredini i ostanak mladih” – kaže načelnik općine Gornja Rijeka Darko Fištrović. (J.I.)