Obavijest proizvođačima jabuka, krušaka i vinogradarima!

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka!

Prognostičari tijekom vikenda i početkom narednog tjedna najavljuju dosta oborina što će omogućiti širenje krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Za preventivnu zaštitu (prije kiše) mogu se koristiti površinski fungicidi na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

U voćnjacima jabuka gdje je zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučamo i primjenu pripravaka na bazi strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

Ako se zaštita obavlja nakon kiše i ostvarene infekcije preventivnom fungicidu treba dodati

sistemični fungicid na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

U nasadima jabuka tijkom toplih i sunčanih dana traje let i odlaganje jaja moljca minera kružnih mina i jabučnog svijača, a preporuke o suzbijanju očekujte u narednim preporukama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Obavijest vinogradarima!

Vinova loza se ovisno o sorti i položaju nalazi u razvojnim stadijima od razvoja prvih listića do mladice duljine 10-15 cm. Prognostičari u narednih nekoliko dana najavljujupromjenjivo vrijeme s većom količinom oborine u ponedjeljak. Još uvijek za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze prijeti opasnost od infekcije uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Suma srednji dnevnih temperatura većih od 8°C ovih dana će preći 160°C pa očekujemo dozrijevanje prvih oospora, a s većom količinom kiše očekujemo i prve primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola).

Za zaštitu mladih listića od obje bolesti mogu se koristiti preventivni organski fungicidi na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol), propineba (Antracol 70 WG) ili ditianona (Delan Pro), no u kišovitom razdoblju sigurniju zaštitu daju Mikal Flash, Mikal Premium F, Antracol Combi ili Curzate F.

Navedenim pripravcima poželjno je dodati i fungicid za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) kao što su Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl..

Obilaskom terena uočili smo jak napad lozinih grinja (akarinoza, erinoza) na rajnskom rizlingu. S obzirom da se on još uvijek uglavnom nalazi u fazi razvoja prvih listića moguća je primjena nekog od akaricida dozvoljenog na vinovoj lozi.

U vinogradima bilježimo i let pepeljastog grozdovog moljca, no mjere zaštite za sada nisu potrebne.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan