Obavijest proizvođačima kukuruza!

Obilaskom terena zapažen je veći broj parcela sa nezaoranim ostacima kukuruza.

Zakonska je obaveza proizvođača da do 01.05. zaoru ostatke kukuruza kako bi se spriječilo

širenje štetnika kukuruznog moljca ( Ostrinia nubilalis) čije gusjenice prezime u ostacima

kukuruza.

Prvi leptiri javljaju se početkom svibnja, a štete čini gusjenica koja najčešće napada kukuruz, ali i

plodovito povrće, jabuke, breskve a kasnije i krizanteme.

Mehaničko uništavanje gusjenica zaoravanjem kukuruzinca je osnovna mjera suzbijanja i

smanjenja populacije ovog štetnika.

Sanja Vuković dipl.ing.agr.