Obavijest proizvođačima kukuruza

U narednih desetak dana očekuje se da će biti zasijana većina površina pod kukuruzom.

Nakon sjetve potrebo je odraditi zaštitu od korova koji stvaraju najveći problem u fazi kukuruza od 3-10 lista.

Na parcelama na kojima prevladavaju jednogodišnji korovi (koštan, muhari, svračica, loboda,

abutilon, ambrozija i dr.) moguće je primijeniti zemljišne herbicide  odmah nakon sjetve u ovisnosti o dobroj pred sjetvenoj pripremi tla  i optimalnoj količini oborina.

Na poljima gdje prevladavaju višegodišnji korovi (pirika, osjak, slak, divlji sirak i dr.) treba planirati primjenu herbicida nakon nicanja kulture i korova.

Od velikog broja registriranih zemljišnih herbicida navodimo neke:

Za širokolisne korove: Callisto 480 SC, Pledge 50 WP, Click 50 FL, Merlin, Mezmer, i dr.

Za travnate korove i neke širokolisne korove: Dual Gold 960, Frontier X2, Dost 330 EC, Stomp Aqua ,Wing P i dr.

Gotove kombinacije : Primextra TZ Gold 500 SC, Lumax, Lumax H 537.5 SE, Koban T, Koban TX, Camix, Akris, Adengo i dr.

Neki od navedenih preparata mogu se koristiti i u ranom postu tj. nakon nicanja kulture do faze tri lista kukuruza , ali u smanjenim dozama .

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.