Obavijest proizvođačima jabuka, krušaka i lijeske!

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka!

Jabuke području naše županije nalaze se, ovisno o sorti i lokaciji, u fazi pune cvatnje ili pri kraju cvatnje, dok je cvatnje kod krušaka završila. Prognostičari u prvoj polovici narednog tjedna najavljuju toplo vrijeme s mogućim oborinama što će omogućiti širenje krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Za preventivnu zaštitu (prije kiše) mogu se koristiti površinski fungicidi na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

U voćnjacima jabuka gdje je zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučamo i primjenu pripravaka na bazi strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

Ako se zaštita obavlja nakon kiše i ostvarene infekcije preventivnom fungicidu treba dodati

sistemični fungicid na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

U nasadima jabuka tijkom toplih i sunčanih dana traje let i odlaganje jaja moljca minera kružnih, no u fazi cvatnje jabuke ne preporučamo primjenu insekticida!

U nasadima krušaka pratite pojavu jaja i ličinki kruškine buhe. Za zaštitu u fazi masovnog izlaska ličinki iz jaja mogu se koristiti pripravci Movento SC, Apache ili Kraft 18 EC uz dodatak mineralnog ulja. Suzbijanje kruškine buhe poželjno je provesti odvojeno uz što veći utrošak vode.

Radi zaštite pčela primjena navedenih sredstava dozvoljena je nakon cvatnje kruške, a prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji (maslačak, mrtva kopriva).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Obavijest proizvođačima lijeske!

U mladim nasadima lijeske u fazi pojave prvih listića bilježimo pojavu različitih vrsta štetnih gusjenica (grbice, savijači pupa i lista), osobito ako se nasadi nalaze u blizini šume. U tek posađenom nasadu i jedna gusjenica po grmu može u potpunosti uništiti lišće te je potrebno redovito obavljati vizualne preglede! Prema potrebi se može primijeniti neki od insekticida registriranih za primjenu na lijesci.

U starijim nasadima lijeske vidljivi su simptomi napada ljeskove grinje. Napadnuti pupovi se ne otvaraju ili se iz njih razvija deformirano lišće. Iz napadnutih pupova grinja tijekom vegetacije prelazi na nove pupove. Smatra se da je prelazak najintenzivniji kad lijeska ima 5-10 razvijenih listova, odnosno kad se na novom ljetorastu formira 3-5 novih pupova.

Tablica 2. Insekticidi i akaricidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
tiakloprid Calypso SC 480 ljeskotoč
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju uz prethodnu konzultaciju s kontrolnim tijelom
lambda-cihalotrin Kaiso lisne uši, majski hrušt, krasnik
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
piretrini Asset lisne uši, stjenice, medeći cvrčak dozvoljen u ekološkoj proizvodnji
sumpor Microthiol special disperss ljeskova grinja dozvoljen u ekološkoj proizvodnji

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan