SEMINAR O TRADICIJSKIM GLAZBALIMA

KUD PRIGORJE

U organizaciji Kulturno-umjetničkoga društva „Prigorje” u subotu 30. ožujka održan je seminar o tradicijskim glazbalima Hrvatske. O glazbalima je govorio Stjepan Večković, solist na tradicijskim glazbalima u Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO. Na seminaru su osim domaćih polaznika sudjelovali i članovi KUD-a „Delovi”, KUD-a „Prigorec”, DIF-a „Zavičaj” Veliki Poganec, KUD „Palčina” Severin, KUD „Graničar” Čazma, učenice Glazbene škole Bjelovar te građani zainteresirani za tradicijsku glazbu.

U teoretskome dijelu seminara predstavljena su brojna tradicijska glazbala: od jednostavnijih puhačkih glazbala (diplice, sviroke, gunge, šurle, sopile, roženice, jedinke, dvojnice, strančica, trstenice, rogova), žičanih (gusle, lijerica, tambura samica, tambura farkašica) do glazbala s mješinama (razne vrste mihova – dalmatinski, hercegovački, istarski, pelješki, susački; gajde, četveroglasne i peteroglasne dude). U drugom dijelu polazici su imali praktični dio nastave – sviranje tradicijskih instrumenata.

Stjepan Večković, osim što svira, također izrađuje i rekonstruira tradicijska glazbala te vodi seminare i radionice o starim glazbalima. Osnivač je i voditelj Centra za tradicijska glazbala Hrvatske, Hrvatskog gajdaškog orkestra i Gajdaške akademije te urednik i voditelj radijske emisije Hrvatsko narodno blago na Hrvatskom katoličkom radiju. Autor je više knjiga o tradicijskim instrumentima.