U požaru po procijeni vlasnika poduzeća „Eko papir“ d.o.o. nastala je materijalna šteta u iznosu od 20.000.000,00 kn

Provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidnim radnjama utvrđeno je da je dana 22.04.2019. godine oko 03,15 sati došlo do požara u proizvodno-poslovnoj zgradi u sklopu tvornice  „EKO PAPIR“ d.o.o. u Goli, Stjepana Radića BB, a koji je nastao uslijed kvara na električnoj instalaciji u proizvodnom pogonu, te su izgorjeli strojevi i cjelokupni inventar, a došlo je i do urušavanja krovne konstrukcije na većem djelu krovišta rečene zgrade.

U gašenju požara sudjelovali su vatrogasci  DVD-a Gola, DVD-a Novačka, DVD-a Otočka, DVD-a Ždala, DVD-a Sigetec, DVD-a Đelekovec, DVD-a Rasinja, DVD-a Peteranec i  JVP-a Koprivnica sa ukupno 11 navalnih vozila i dvije traktorske cisterne.

U rečenom požaru po procijeni vlasnika poduzeća „Eko papir“ d.o.o. nastala je materijalna šteta u iznosu od 20.000.000,00 kn.

Očevidne radnje obavljane su od strane ekipe za očevid PP Koprivnica, inspektora zaštite od požara i eksplozija PU koprivničko-križevačke, te vještaka za požare i eksplozije iz CFII „Ivan Vučetić“.