Danas imendan slave Željka i Željko!

Željko je muško ime koje dolazi od imenice želja. Skraćenica je imena Želimir. Najčešće se tumači kao prijevod latinskog imena Desiderius (u ženskom obliku Desideria), koje se zasniva na latinskoj riječi desiderium – želja, čežnja. Ženska verzija ovog imena je Željka.

Željka je žensko ime, a dolazi od imenice želja. Najčešće se tumači kao prijevod latinskog imena Desiderius (u ženskom obliku Desideria), koje se zasniva na latinskoj riječi desiderium – želja, čežnja. Ovo ime se često javlja u obliku imena Željana. Ovo ime spada među 100 najčešćih ženskih imena u Hrvatskoj, a popularno je i u Srbiji.

“Željka je živahna, efikasna, lojalna, jedinstvena, karakterna i aktivna osoba.”