Moderniziraju se ceste u Općini Sokolovac

Nakon nedavnih postavljanja autobusnih nadstrešnica, izgradnje i uređenja dječjeg vrtiće te brojnih društvenih domova, Općina Sokolovac krenula je i u projekt modernizacije prometnica na svome području.

Prije nekoliko dana počeli su tako radovi na dionicama lokalne i županijske ceste koja povezuje naselja Široko Selo i Ladislav Sokolovački. U tijeku je asfaltiranje ceste i postavljanje betonska podloga, a sve radove izvodi Županijska uprava za cestu Koprivničko-križevačke županije (ŽUC).

– Radovi se izvode između naselja Široko selo (ŽC 2181) i Ladislav Sokolovački (LC 26080). Radi se o modernizaciji navedenih prometnica uz ugovorno financiranje Općine Sokolovac i ŽUC-a. ŽUC je ugovorio asfalterske radove i radove na bankini na obje dionice, za iznos od 842.000,00 kn. Priprema podloge za betonske radove financira se iz sredstava Općine Sokolovac. – na upit je odgovoreno iz ŽUC-a Koprivničko-križevačke županije. (zv)