Obavijest vinogradarima!

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze na gotovo svim lokacijama agroklimatskih stanica palo je više od 40 litara kiše te su isprani preventivni fungicidi korišteni u zaštiti. Najveća količina kiše pala je u razdoblju od 5. do 7. svibnja te su tada i ostvareni uvjeti za prvu primarnu infekciju uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola). U navedenom su razdoblju ostvareni i povoljni uvjeti za infekcije uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola), a također je i vrlo visok rizik od razvoja ranog botritisa vinove loze (Botrytis cinerea). Zbog značajnog pada temperature, u odnosu na drugu polovicu travnja, usporen je porast vinove loze te on trenutno iznosi manje od jednog lista tjedno.

Tablica 1. Količina kiše zabilježena u razdoblju 26.travnja-7. svibnja

Lokalitet Količina kiše/ l/m2
Koprivnica 52
Gola 51
Novigrad Podravski 50
Virje 57
Čepelovac 64
Kozarevac 47
Carevdar 57
Križevci 39
Kalnik 103

Prognostičari i u narednim danima najavljujupromjenjivo vrijeme s dosta kiše što će omogućiti nove infekcije uzročnicima najvažnijih bolesti vinove loze.

U ovakvim uvjetima za zaštitu vinove loze od crne pjegavosti i plamenjače za zaštitu preporučamo pripravke Mikal Flash, Mikal Premium F, Antracol Combi ili Curzate F. Folpet u pripravcima Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F smanjit će mogućnost razvoja ranog botritisa vinove loze.

Navedenim pripravcima poželjno je dodati i fungicid za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) kao što su Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl..

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan