Danas imendan slave Mladen i Mladenka

Slavensko ime izvedeno od riječi “mlad” koja je veoma zastupljena u mnogim slavenskim imenima u značenju “zauvijek mlad, mladolik, čio i vitalan”. Ime je zastupljeno uglavnom u Srbiji i Hrvatskoj ali i u Bugarskoj.

“Mladenka je motivatorica, liberalna, angažirana, dominantna, efikasna, nestašna, kvalificirana i ambiciozna osoba.”