Mladen Kešer – Otvoreno pismo županu Korenu

POŠTOVANI ,
PRIJE SVEGA PRIMITE SRDAČNE POZDRAVE !
Neizmjerno sam sretan da će konačno naši roditelji biti oslobođeni tereta koji ih je pritiskao za
svaki početak školske godine, taj problem sam uočio još 2013. godine i roditeljima učenika
osnovne škole Kalnik osiguravao uđbenike za njihovu djecu punih 7 godina .
Svjedoci smo ovih dana Odluke Ministarstva znanosti , obrazovanja i sporta da će svim učenicima
osnovnih škola osigurati sredstva za uđbenike.
Stoga predlažem da Koprivničko križevačka županija ide odmah u rebalans proračuna za 2019
godinu , te da osigura u njemu sredstva za nabavu radnih bilježnica i ostaloga pribora za školu
učenicima koprivničko križevačke župnaije .
Koprivničko križevačka županija osnivač je svih osnovnih škola u općinama naše županije stoga
vjerujem da ćete pokrenuti ovu vrijednu aktivnost vodeći se dobrim primjerom Gradonačelnika
Koprivnice.
Županijski vijećnici Socijaldemokretske partije podržati će taj program osovnoškolskog obrazovanja.

Uz dužno poštovanje !
ŽO SDP-a KKŽ

Predsjednik,
Mladen Kešer, bacc.ing.agr. ,v.r.