Obavijest vinogradarima!

Uvjeti za prvu primarnu infekciju plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola) ostvareni su u razdoblju od 5.-7. svibnja, a nove su infekcije ostvarene 10., 13. i 29. svibnja te. Inkubacijsko razdoblje posljednje primarne infekcije isteklo je 4. lipnja te u lošije štićenim vinogradima nalazimo pojavu simptoma u vidu uljnih pjega na licu lista i sporulacije na naličju.

U narednih sedam dana meteorolozi najavljuju vruče i sparno vrijeme bez kiše te je sekundarno širenje plamenjače vinove loze moguće samo u vinogradima s dužim zadržavanjem rose.

S obzirom da vinova loza ulazi u fazu cvatnje preporučamo vinogradarima da obave zaštitu.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze preporučamo pripravke Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan Gold, Forum Star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal Flash, Mikal Premium F, Antracol Combi, Curzate F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal Double, Magma Triple, Momentum trio i dr.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Collis SC, Crystal KS, i sl.

Iako smo početak leta leptira pepeljastog grozdovog moljca zabilježili još u drugoj polovici travnja, hladan i kišoviti svibanj nije odgovarao letu, kopulaciji i odlaganju jaja navedenog štetnika te su ovogodišnji ulovi uglavnom značajno ispod kritičnog broja. Prag štetnosti gusjenica prve generacije grozdovih moljaca iznosi 15-30 gusjenica na 100 grozdova. Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi Nurelle D, Chromorel D, Reldan 22 EC, Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC ili Affirm. Pripravci Nurelle D, Chromorel D, Reldan 22 EC i Avaunt 15 SC uz grozdove moljce suzbijaju i ličinke američkog cvrčka.

Od 3. lipnja u vinogradima nalazimo ličinke američkog cvrčka. Prošlog tjedna su uglavnom prevladavale ličinke L1 stadija, a od početka ovog tjedna bilježimo sve veći broj ličinki L2 razvojnog stadija. Suzbijanje ličinki američkog cvrčaka provodi se kad se pojave ličinke razvojnog stadija L3, a to očekujemo kroz 7-10 dana. Vodite računa o tome da u fazi cvatnje nije dozvoljena primjena insekticida te kod kasnih sorata kod kojih cvatnja neće završiti u narednih 10-12 dana planirajte primjenu insekticida prije cvatnje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.